ERANTZUKIZUNA

Orri hauen bitartez, EUSKO LEGEBILTZARRAk jendaurrean jarri nahi du Legebiltzarreko taldeek aurkeztutako ekimenei buruzko informazioa, bai eta erakundeari eta Legebiltzarreko Administrazioari buruzko informazio orokorra ere.

Gure helburua da informazio hori ahalik eta eguneratuena eta zehatzena izatea. Ahaleginak egingo ditugu aipatzen dizkiguten errakuntza guztiak zuzentzeko.

EUSKO LEGEBILTZARRAk, hala ere, ez du inolako erantzukizunik orri hauetan biltzen den materialaren zer-nolakoan. Hau duzu material hori:

  • informazio orokorra ematen du soilik;
  • ematen duen informazioak ez du zertan zehatza, osoa edo eguneratua izan;
  • ez du aholkularitza profesionalik edo juridikorik eskaintzen (horrelako gairen bati buruzko galderarik egin nahi izanez gero, jo ezazu beti Legebiltzarreko Administrazioko zerbitzu teknikoetara).

Kontuan hartzekoa da web horren edukiak izaera informatiboa baizik ez duela, eta ez legezkoa. Hori dela eta, ezin izango da oinarritzat hartu inolako eskabiderik edo administrazio-errekurtsorik aurkezteko orduan.

Bene-benetan nahi dugu izaera teknikoa duten errakuntzek eragindako arazoak ahalik eta gutxien izatea. Litekeena da, hala ere, gure orrietan dauden datu edo informazio batzuk fitxategi edo formatu akastunetan sortuak izatea. Hori dela eta, ezin dugu ziurtatu horrelako arazoren baten ondorioz gure zerbitzua etenda edo kaltetuta gertatuko ez denik. EUSKO LEGEBILTZARRAk ez du inolako erantzukizunik orri hauetan ibiltzeak edo orri hauek kanpora bidaltzeak eragin ditzakeen arazoetan.

Erantzukizunetik salbuesteko klausula honen helburua ez da erakunde honen erantzukizuna arautegi aplikagarrietan ezarritakoaz bestera zedarritzea.

PRIBATUTASUNA

Webgune honetan azaltzen den informazioa abenduaren 13ko Norberaren Datuen Babesari buruzko 15/1999 Legeari atxikia dago (EAO-ko 298 zk.a, 1999ko abenduaren 14koa).

EUSKO LEGEBILTZARRAk jakitera ematen dizu wen orri hauetako (Zabalik ...) edozein ataletan jasotako datu pertsonalak erakunde honen titulartasuneko fitxategi automatizatu batean gordetzen direla, eskaturiko harpidetzak bidaltzea beste inongo helbururik gabe.

EUSKO LEGEBILTZARRAk bermatu egiten du beharrezko neurriak hartuko direla datuen isilpeko trataera segurtatzeko. Aditzera ematen dizu, baita ere, eskuratze-, zuzentze- eta deuseztatze-eskubideak baliatzea dagoela.

COPYRIGHT

Erreprodukzioa baimendu egiten da, betiere iturria aipatzen bada, kontrakorik adierazi ezean.

Testu edo multimedia-datuak (soinuak, irudiak, programak, e.a.) erreprodukzitzeko aurretiko baimena behar den kasuetan, baimen horrek lehen aipatutako baimen orokorra baliogabetuko du eta adieraziko ditu erabiltzeko orduan gerta daitezkeen murrizketak.

© Eusko Legebiltzarra