3 lagunek parte hartu dute

Eztabaida ikusi

Eusko Legebiltzarrak plataforma honetan jartzen duen adikzioei buruzko lege-proiektu honen bidez, adikzioei eragiten dieten arlo guztiak eguneratu nahi dira, ikuspegi orokor eta zeharkako batetik helduta.

Lege berritzaile bat da, lehentasuna ematen baitie heziketari eta prebentzioari, eta ez zehatzeari, eta adikzioari buruzko kontzeptu zabal bat hartzen duelako, jokabide-adikzioak barne.

Horregatik, lege-proiektu horrek gizarteko kolektibo eta sektore askori eragiten dio eta, beraz, interes orokorrekoa da. Horregatik, eta legeak berak parte-hartzea ezartzen duelako bere artikuluetan helburuak lortzeko bide gisa, lege-proiektu hau sartzen dugu herritarrentzako plataforma honetan.

14 Proposamen | 7 Iruzkin | 16 Boto | 3 Partaide

Ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren lege-proiektuaren xedea da eguneratzea eta osatzea aisialdiko jarduerak arautzen dituen marko juridikoa, nola antolatzaileei hala erabiltzaileei dagokiena.

Testuak jasotzen ditu lege-proiektuaren xedea eta aplikazio-eremua, arauketa eta administrazioen arteko koordinazioa, arauak, eskubideak, betebeharrak, zaintza, kontrola, ikuskaritza, tasak, fidantzak, arau-hausteak eta zehapenak. Beraz, kolektibo eta sektore sozial askotan eragina duen lege-proiektua denez gero, interes orokorrekoa da, eta horregatik sartu dugu herritarren parte hartzerako plataforma honetan.

17 Proposamen | 22 Iruzkin | 57 Boto | 0 Partaide

Natura Babesteko Legearen aldaketa da ADI!-n herritarren parte-hartzera irekitzeko jartzen dugun aurreneko legegintza-proiektua. Arabako Biltzar Nagusiek proposatutako proiektua da eta zerikusia du hidrokarburo ez-konbentzionalen erauzketarekin eta apurketa hidraulikoa edo frackingarekin eta, ondorioz, gai berberari buruz izateagatik tramitatzeko onartu ez den herritarren lege-ekimenarekin.

111 Proposamen | 197 Iruzkin | 918 Boto | 0 Partaide